3. Mar. 2012 U sveèanoj Sali SO Bogatiæ otvorena izložba Dragane Grujièiæ

Izložba slika Dragane Grujièiæ
Izložba slika Dragane Grujièiæ
Video prilog U sveèanoj Sali SO Bogatiæ otvorena izložba Dragane Grujièiæ

U sveèanoj Sali SO Bogatiæ otvorena je izložba Diplomiranog likovnog umetnika, specijaliste slikarstva i Èlana ULUS-a, Dragane Grujièiæ. Biblioteka „Janko Veselinoviæ“ je u decembru prošle godine objavila konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe likovnih umetnika, za izlagaèku sezonu 2012.godine. Umetnièki savet biblioteke koji èine akademski slikari i istorièari umetnosti je, po završetku konkursa, odabrao radove uglavnom mladih akademski obrazovanih slikara, vajara i dizajnera i oni æe biti gosti opštine Bogatiæ u ovoj godini, a ova izložba je prva od planiranih deset koje æe organizovati Narodna biblioteka „Janko Veselinoviæ“ u Bogatiæu. Izložba Dragane Grujièiæ trajaæe do desetog maja, a svi zainteresovani je mogu videti u vremenu od 7 do 15 èasova..

VRH