31. Aug. 2020 Саопштење за јавност


Дана 31.08.2020.године одржана је 1.седница новог сазива Општинског већа Општине Богатић. На самом почетку седнице, председник Општинског већа и председник општине Богатић, Милан Дамњановић, поздравио је нове чланове већа, и том приликом им пожелео успешан и ефикасан рад у интересу и служби грађана општине Богатић.

Чланови Општинског већа су разматрали 10 тачака дневног реда.

Донет је нови Пословник о раду Општинског већа, који је усаглашен са позитивним законским прописима, Законом о локалној самоуправи и Статутом општине Богатић. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа су утврдили предлог Решења о образовању Kомисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Богатић путем непосредне погодбе. На земљишту од 3,16х планирана је изградња хладњаче и сушаре са 70 новозапослених.

Чланови Општинског већа су разматрали и утврдили предлог Одлуке о расподели добити Јавног комуналног предузећа”Богатић” Богатић, као и утврђивање предлога Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период 01.01.-30.06.2020. године.

Такође, на овој седници је утврђен предлог Одлуке о давању сагласности на кредитно задужење Јавног комуналног предузећа “Богатић” Богатић код Kомерцијалне банке а.д. Београд за потребе набавке опреме за зимску службу (посипач соли и раоник за снег).

VRH