8. Jul. 2020 Наредбе Штаба за ванредне ситуације општине Богатић од 08.07.2020. године

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

ДОНЕО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ НАРЕДБЕ:

  

На основу члана 38. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Србије“, број 87/18), а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“,број 37/20) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији општинеБогатићброј:133/2020-01од 06.07.2020.године, Штаб за ванредне ситуације општине Богатић доноси:

Н А Р Е Д Б Е

 

1. Забрањује се окупљање на јавним местима, у затвореном и на отвореном простору више од 5 лица,уз обавезу обезбеђивања физичке дистанце од минимум 1,5м, уз одговарајуће мере личне заштите, изузев уколико су у питању лица која живе у заједничком домаћинству.

 

2. Забрањује се организовање свечаности, прослава, забавних, културних и спортских манифестација на отвореном и у затвореном простору, на територији општине Богатић.

 

Документи
VRH