6. Jul. 2020 Проглашена ванредна ситуација на територији општине Богатић

Председник Општине Богатић донео је данас одлуку о проглашењу ванредне ситуације на територији општине Богатић

Ванредна ситуација се проглашава када су ризици и претње или настале последице катастрофе по становништво, материјална и културна добра или животну средину таквог обима и интензитета да њихов настанак или последице није могуће спречити или отклонити редовним деловањем надлежних органа и служби, због чега је за њихово ублажавање и отклањање неопходно употребити посебне мере, додатне снаге и средства уз појачан режим рада.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Документи
VRH