5. Jun. 2020 Решење о додели средстава из Буџета општине Богатић за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2020. години.


На основу образложеног Предлога стручне комисије Председник општине Богатић донео је Решење о додели средстава из Буџета општине Богатић за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања у 2020. години.

Сви медији који су добили мањи износ од траженог, а прихвате додељена средства, образац ревидираног буџета могу преузети из прилога.

Рок за доставу ревидираног буџета је 7 дана од дана пријема Решења или изјаве да одустају од предложених буџета.

Решење о додели суфинансирајућих средстава у целости, записник стручне комисије, предлог о додели средстава и образац ревидираног буџета, могу се преузети на овој страници путем линка - испод овог текста.

Документи
VRH