24. Apr. 2020 ОПШТИНИ БОГАТИЋ ОДОБРЕНО 4.021.506,18 ДИНАРА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
Влада Републике Србије буџетом за 2020.годиину предвидела је средства у износу од 756 милиона динара за финансирање услуга социјалне заштите у локалним самоуправама.

Средства која су ове године уговором опредељена Општини Богатић за услуге социјалне заштите износе 4.021.506,18 динара и могу се употребити за финансирање услуга социјалне заштите и то: дневне услуге у заједници ( услуга дневног боравка, свратишта и помоћи у кући), услуга смештаја у прихватилиште, услуге подршке за самостална живот, осим услуге становања уз подршку за особе са инвалидитетом, услуга личног пратиоца детету са инвалидитетом као подршка за задовољавање основних потреба у свакодневном животу, услуге персоналне асистенције доступне пунолетним лицима са инвалидитетом са процењеним првим или другим степеном подршке, саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојилаца, као и остале односно друге услуге социјалне заштите, у складу са потребама и приоритетима локалне заједнице утврђене одлуком о правима и услугама из социјалне заштите, донетим од стране јединица локалне самоуправе.

Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у име Општине Богатић потписао је председник Општине, Ненад Бесеровац.

VRH