20. Feb. 2012 SASTANAK SA POTENCIJALNIM INVESTITORIMA U OPŠTINU BOGATIÆ

Sastanak sa stranim investitorima
Sastanak sa stranim investitorima
Sastanak sa stranim investitorima
Sastanak sa stranim investitorima
Sastanak sa stranim investitorima
Sastanak sa stranim investitorima

Grupa stranih investitora iz Francuske, Švajcarske i Španije, koja je prvi put došla u Srbiju kako bi razmotrila moguænosti ulaganja u obnovljive izvore energije, imala je prvi zakazani sastanak sa delegacijom Opštine Bogatiæ. Sastanak je održan u Beogradu, u prisustvu predstavnika Zelene energije Srbije. Naša delegacija je prezentirala moguænosti Opštine Bogatiæ u smislu potencijala poljoprivrednog zemljišta, geotermalnih i hidro potencijala, kao i lokalne radne snage, a gosti su predstavili svoje dosadašnje investicione projekte u ovoj oblasti. Najveæa pažnja stranaca bila je fokusirana na moguænost investiranja u postrojenja koja koriste biogas za proizvodnju elektriène i toplotne energije, a takoðe i na moguæi prenos tehnologije i otvaranje sopstvene fabrike za proizvodnju opreme za energiju iz obnovljivih izvora u Srbiji. Zakljuèak nakon ovog sastanka je bio da se razgovori ove grupe investitora sa predstavnicima Opštine Bogatiæ nastave, kao i da se njihov prvi sledeæi dolazak u Srbiju iskoristi za posetu Opštini Bogatiæ, u cilju daljeg razvoja investicionih pregovora.

VRH