7. Apr. 2020 Обавештење Штаба за ванредне ситуације општине Богатић

Штаб за ванредне ситуације oпштине Богатић у складу са Инструкцијом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања обавештава сва лица која пружају услуге помоћи у кући (услуга социјалне заштите и директно уговорена помоћ између две особе) и услуге социјалне заштите персоналних асистената, као и родитељи којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање детета (преузимање и враћање детета од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа и потребна им је дозвола за кретање да могу поднети захтев да им се одобри кретање преко Општине Богатић - Ситуационог центра (шалтер сала у згради Општине Богатић, ул. Мике Витомировића бр. 1, контакт телефон: 015 7786 126 и 015 7786 119).

Захтев мора да садржи следеће податке:

Име и презиме, ЈМБГ, адреса становања врсту услуге коју лице пружа (приложити медицинску документацију-лекарске налазе за издржавано лице, као и адресу издржаваног лица) , односно уколико је у питању преузимање и враћање детета родитељу према правоснажној судској пресуди - број пресуде. Захтев можете преузети у Ситуационом центру општине Богатић или на сајту Општине Богатић www.bogatic.rs

Документи
VRH