18. Feb. 2012 Saopštenje Štaba za vanredne situacije

U ponedeljak, 20. februara 2012.godine, predškolska ustanova i sve škole na podruèju Opštine Bogatiæ se vraæaju u normalan režim rada.Putevi na teritoriji opštine su potpuno prohodni, kao i prilazni putevi školama i drugim znaèajnim ustanovama.Škole poseduju dovoljno energenata, a nakon detaljne provere utvrðeno je da nijedna nema problema sa prokišnjavanjem.Posle pune dve sedmice i vanredne situacije, život u bogatinskoj opštini se u potpunosti normalizuje.

VRH