25. Mar. 2020 ИНСТРУКЦИЈЕ О НАЧИНУ ПРИВРЕМЕНЕ ИСПЛАТЕ ПЕНЗИЈА ЗА ЛИЦА СА НАВРШЕНИХ 65 И ВИШЕ ГОДИНА ЖИВОТА

Инструкције о начину привремене исплате пензија за лица са навршених 65 и више година живота.

Образац пуномоћја може се преузети са сајта Општине Богатић - (на овој страници, доле, испод текста)
или лично, у ситуационом центру –зграда Општине.
Документи
VRH