20. Mar. 2020 Наредбе Штаба за ванредне ситуације општине Богатић од 20.03.2020.

Општински Штаб за ванредне ситуације дана 20.03.2020.године донео је следеће наредбе:

-“Мачва Експрес Доо” да обустави аутобуски саобраћај на територији општине Богатић у потпуности.

-Трговински, занатски и угоститељски објекти радиће од 07 до 18 часова. Ограничено је окупљање на отвореном и у затвореном простору, тако да на дистанци између лица мора бити најмање два метра, као и да на површини од 4 квадратна метра не може бити више од једног лица.

-Пружалац услуге помоћи Царитас Шабац дужан је да обезбеди да се услуге помоћи у кући пружају корисницима у континуитету, уз предузимање адекватних мера заштите, које се стандардно примењују у актуелној ситуацији (заштитне маске, рукавице, дезинфекциона средства и слично).

-Начелнику Општинске управе и директорима јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина Богатић:

  • - Забрањује се покретање нових поступака јавних набавки и закључење нових уговора са добављачима и извођачима радова, без писане сагласности команданта Штаба за ванредне ситуације општине Богатић,
  • - Забрањује се закључивање нових уговора на одређено време, уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, уговора о ауторским правима и друго, без писане сагласности команданта Штаба за ванредне ситуације општине Богатић.
Документи
VRH