19. Mar. 2020 Обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта у свим установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач Република, АП или локална самоуправа

Начелник Општинске управе Општине Богатић донео је Решење на основу одлуке Владе Републике Србије, да се у свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама, установама, јавним предузећима и другим организацијама, којима је оснивач или већински власник Република Србија, Аутономна покрајина, јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл).

Институције су обавезне да обезбеде наставак обављања послова који су обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште, или телефонским путем.

Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.

Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања.

Институције су у обавези да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.

Документи
VRH