13. Mar. 2020 Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања који се финансирају из буџета Општине Богатић за 2020. годину.

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања који се финансирају из буџета Општине Богатић за 2020. годину.
Документи
VRH