12. Feb. 2012 Stanje na putevima u opštini Bogatiæ 12.02.2012.

Stanje na putevima 12.02.2012.
Stanje na putevima 12.02.2012.
Video prilog Stanje na putevima u opštini Bogatiæ 12.02.2012.

Sneg koji na podruèju opštine Bogatiæ neprestano pada od ranih jutarnjih èasova uslovio je otežano obavljanje saobraæaja na svim putnim pravcima u opštini.Prema izveštaju nadležnih sve raspoložive ekipe danas su na terenu i neprekidno rade na rašèišæavanju snega, tako da su svi lokalni putevi i ulice na teritoriji opštine Bogatiæ prohodni. Problem su i dalje regionalni putni pravci, koji su u direktnoj nadležnosti Republièke direkcije za puteve, na kojima je debeo sloj leda.Nakon današnjih padavina situacija se dodatno pogoršala, a u najgorem stanju je regionalni put Sremska Mitrovica – Bogatiæ. Opštinski Štab za vanredne situacije ulaže maksimalne napore u pokušajima da sa nadležnim republièkim institucijama pronaðe rešenje kako bi se stanje na regionalnim putnim pravcima Šabac – Bogatiæ - Badovinci;  Zminjak – Bogatiæ;   Sremska Mitrovica – Bogatiæ   i  Bogatiæ – Crna Bara,  popravilo. Direkcija za gradjevinsko zemljište i puteve apeluje na gradjane da svoje automobile ne parkiraju na putevima kako bi mehanizacija mogla da što efikasnije ukloni sneg sa kolovoza. Iz Elektrodistribucije Bogatiæ saznajemo da za sada nema planiranih iskljuèenja elektriène energije, a takoðe ni ulièna rasveta neæe biti gašena jer to iz tehnièkih razloga nije izvodljivo. Za sada se sa mreže iskljuèuju samo veliki potrošaèi.

VRH