27. Feb. 2020 ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ(ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА)

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДУ ДЕЛА ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ДРУГО ПРАВНО ИЛИ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ (ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ ЗА РАДНУ 2020/2021 ГОДИНУ

Документи
VRH