18. Feb. 2020 ОДРЖАНА 42.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Данас 18.02.2020.године одржана је 42. седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 10 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о ангажовању Екстерне ревизије завршног рачуна општине Богатић за 2019.годину, у складу са Законом о буџетском систему и предлог Одлуке о усвајању Концесионог акта за поверавање обављања делатности приградског превоза путника на територији општине Богатић. Утврђен је и предлог Решења о прибављању у јавну својину непосредном погодбом непокретности у КО Бадовинци, за потребе сточне пијаце у Месној заједници Бадовинци.

У складу са Законом о јавним предузећима чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Богатић“ за период 01.01.2019.-31.12.2019.године. На данашњој седници утврђени су предлози Одлука о усвајању Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде стицаоцу „Инфофин“ доо Лозница, као и Елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта без накнаде, стицаоцу „SENSUSS STILL“ доо Богатић, ради достављања Влади Републике Србије на сагласност за отуђење предметног земљишта.

VRH