11. Feb. 2012 Stanje na putevima u opštini Bogatiæ 11.02.2012.

Tokom prošle noæi na podruèju opštine Bogatiæ napadalo je dodatnih 10 cm snega.Prema izveštaju nadležnih sve raspoložive ekipe danas su bile na terenu tako da su svi lokalni putevi i ulice na teritoriji opštine Bogatiæ prohodni. Rašèišæeni su i prilazi grobljima i pijacama, a radnici JKP radili su na èišæenju parkinga i trotoara. Problem i dalje predstavljaju regionalni putevi, koji su u direktnoj nadležnosti Republièke direkcije za puteve, jer se na njima stvorio debeo sloj leda.U najgorem stanju je regionalni put Bogatiæ – Sremska Mitrovica.Lokalna samouprava juèe je bacila rizlu i so na toj, kao i drugim deonicama regionalnih puteva što je malo popravilo stanje.Sva mehanizacija koju lokalna samouprava može angažovati maksimalno je iskorišæena.Opštinski Štab za vanredne situacije neprekidno prati stanje na terenu, u stalnoj je vezi sa nadležnim institucijama i neprestano ukazuje na probleme, kako bi se stanje na regionalnim putevima u opštini Bogatiæ saniralo.

VRH