8. Feb. 2012 Opština Bogatiæ - Stanje na putevima 08.02.2012.

Stanje na putevima 08.02.2012.
Stanje na putevima 08.02.2012.
Video prilog Opština Bogatiæ - Stanje na putevima 08.02.2012.

Tokom prošle noæi sneg je prestao da pada na teritoriji opštine Bogatiæ. Trenutna visina snežnog pokrivaèa je 50 cm.Opštinski štab za vanredne situacije je u stalnom dežurstvu i èlanovi redovno obilaze sve Mesne Zajednice u opštini i prate situaciju na terenu.Redovno je snabdevanje elektriènom energijom.JKP èisti pijace i ulice.Prodavnice u svim MZ su dobro snabdevene životnim namirnicima. Svi lokalni putevi su prohodni. Na njima se nalazi od 3 do5 cm utabanog snega i saobraæaj se na njima odvija nesmetano. Regionalni putevi su u lošem stanju sa debljinom snega i leda od 4-6 cm, sa vidnim neravninama.Štab je doneo odluku da angažuje mehanizaciju koja æe intervenisati i na deonicama regionalnih puteva, èije održavanje nije u opštinskoj veæ republièkoj nadležnosti, kako bi se poboljšalo loše stanje na važnim putnim pravcima opštine Bogatiæ.Baèeni su so i rizla, skinuti led i utabani sneg sa asfalta gde god je to bilo moguæe.

VRH