7. Feb. 2012 Stanje na putevima u opštini Bogatiæ 07.februara 2012

Sneg koji je na podruèju opštine Bogatiæ neprestano padao do popodnevnih èasova uslovio je otežano obavljanje saobraæaja.Snega na kolovozima ima u visini od 3 do 5 centimetara ali su svi regionalni i lokalni putevi na tetitoriji opštine prohodni.Problema ima na regionalnim putnim pravcima za èije èišæenje je zadužena republika, jer se na njima stvorio sloj leda, pa se vozaèima savetuje poseban oprez. Sva raspoloživa mehanizacija i dalje je danonoæno na terenu i radi na rašæišæavanju snega. Dom zdravlja Bogatiæ poveæao je broj ekipa koje su na terenu, a Štab za vanredne situacije iz sata u sat prati stanje na teritoriji opštine Bogatiæ .

VRH