3. Feb. 2012 Povoljni krediti za poljoprivrednike

krediti za poljoprivrednike
krediti za poljoprivrednike
Video prilog Povoljni krediti za poljoprivrednike

Vlada Republike Srbije nedavno je donela uredbu kojom se utvrðuju uslovi i propisuje naèin razmene mineralnog ðubriva za kukuruz i merkantilnu pšenicu prošlogodišnjeg roda,odnosno merkantilnu pšenicu ovogodišnjeg roda.Celokupan postupak razmene vršiæe se preko uprave ili skladištara koji æe biti pod nadzorom vlade,tj.Ministarstva Poljoprivrede.U sprovoðenje vladine uredbe uspešno se ukljuèila i Opština Bogatiæ,te stoga poziva sve zainteresovane,aktivne poljoprivredne proizvoðaèe da se odazovu ovom pozivu i iskoriste ovu jedinstvenu moguænost.Prijave za ovu akciju mogu se podnositi u mesnim kancelarijama,a sva potrebna obaveštenja pružiæe nadležni savetodavci.Pored toga poljoprivrednicima u Maèvi biæe na raspolaganju i veoma povoljni krediti namenjeni proleænoj setvi,a koje æe im obezbediti nadležni u opštinskoj upravi posredstvom saradnje sa Bankom Intesa.U tu svrhu Opština je obezbedila 40 miliona dinara,pri èemu pojedinaèni kredit iznosi 180.000.dinara,dok je kamata na godišnjem nivou 4,75%.Opštinski funkcioneri pozivaju vlasnike svih registrovanih poljoprivrednih gazdinstava da se prikljuèe ovoj akciji,a sve dodatne informacije biæe im pružene u Direkciji za Poljoprivredu i Selo Opštine Bogatiæ.Ovim potezom Opština želi da pomogne da se proleæna setva u Maèvi i Bogatiæu sprovede i okonèa na najbolji moguæi naèin i na zadovoljstvo svih zainteresovanih.

VRH