2. Feb. 2012 Završetak izgradnje potisno-crpne stanice u Bogatiæu

Potisno-crpna stanica
Potisno-crpna stanica
Potisno-crpna stanica
Potisno-crpna stanica
Potisno-crpna stanica
Potisno-crpna stanica
Video prilog Završetak izgradnje potisno-crpne stanice u Bogatiæu

Planovi za izgradnju kanalizacione mreže u Opštini Bogatiæ postoje još od 1995-e godine.Nažalost zbog nedostatka finansijskih sredstava i poznatih okolnosti tokom 90-ih godina projekat nije uspevao da zaživi.Konaèno,izgradnjom potisno-crpne stanice posle mnogo vremena, ovaj plan je poèeo da poprima obrise ozbiljne investicije.Izgradnja je trajala èetiri meseca,a 30 miliona dinara koliko je bilo potrebno za završetak ovog znaèajnog segmenta buduæe kanalizacione mreže,jednim delom je obezbedila Republièka Uprava za vode,a delom Opština Bogatiæ.U okviru ovog kompleksa postoji i toranj visok 27 metara koji obezbeðuje protok vode od 120L/S što u isto vreme omoguæava da nivo,odnosno pritisak vode u tornju ostane nepromenjen.Takoðe je važno da se istakne da æe ovo postrojenje omoguæiti da otpadne vode sa podruèja Opštine Bogatiæ dospeju do sistema za preèišæavanje koji æe u narednom periodu biti izgraðen na obali reke Save.Prilikom izgradnje ovog postrojenja korišæene su najsavremenije mašinske i elektro komponente poznatih nemaèkih i italijanskih proizvoðaèa,što bi trebalo da obezbedi dugoveènost ovog postrojenja.Prema reèima nadležnih ovo bi trebao da bude samo prvi korak u dugoroènom planiranju kanalizacione mreže u ovoj maèvanskoj opštini, te æe opštinsko rukovodstvo vrlo brzo pokušati da od nadležnih organa na republièkom nivou zatraži dalju finansijsku podršku za ovaj projekat.

VRH