29. Nov. 2018 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е


Обавештавају се ученици средњих школа који имају пребивалиште на територији општине Богатић, а похађају средње школе на удаљености до 40 км од места пребивалишта, да до 10.12.2018. године поднесу захтев за остваривање права на регрес трошкова превоза у износу од 50% од цене карте у јавном превозу.

Захтев се подноси Одељењу за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, у канцеларији 37.

Ученици су дужни да приликом подношења захтева приложе овом Одељењу:

1. потврду школе да су редовни ученици

2. личну карту на увид.

Право на регрес трошкова превоза оствариће ученици средњих школа који буду поднели захтев по правноснажности решења о признавању права. Обавештење се објављује на званичној страници општине Богатић www.bogatic.rs и на радио „Нешвил“ Богатић

 

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности

VRH