9. Nov. 2018 ОПШТИНА БОГАТИЋ ДОБИЛА ЗАДОВОЉАВАЈУЋУ ОЦЕНУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ


Општина Богатић је током 2017. и 2018.године била субјект контроле Државне ревизорске институције консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Богатић за 2016.годину.

На основу извршене провере Одазивног извештаја и Послеревизионог извештаја о мерама исправљања Општине Богатић од стране Државне ревизорске институције утврђено је да су наводи Општине Богатић истинити и веродостојни. Сходно томе, Државна ревизорска институација констатовала је да су мере исправљања у Послеревизоном извештају које је сачинила Општина Богатић, као субјект ревизије, ЗАДОВОЉАВАЈУЋЕ.

Саставни део Одазивног извештаја и Послеревизионог извештаја је и Извештај Културно-образовног центра „ Богатић“ Богатић.

Документи
VRH