4. Oct. 2018 Позив за подношење понуда за израду истражне бушотине и пијезометра у Црној Бари

П О З И В за подношење понудa за поступак јавне набавке:

Извођење радова на изради истражне бушотине и пијезометра ПЦБ-2 у Црној Бари

Позив и конкурсна документација у целости могу се преузети путем линка на дну ове странице.

Документи
VRH