3. Oct. 2018 Позив за јавну набавку услуге дератизације

П О З И В за подношење понудa за поступак јавне набавке мале вредности:

Услуге дезинфекције и уништавање штеточина у градским и сеоским срединама

Позив и конкурсна документација у целости могу се преузети путем линка на дну ове странице

Документи
VRH