30. Aug. 2018 OДРЖАНА 27.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Данас, 30.08.2018.године одржана је 27.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 15 тачка дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда, чланови Општинског већа разматрали су и утврдили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о изради Плана детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац – Лозница. Скупштина општине Богатић донела је Одлуку о изради Плана детаљне регулације државног пута IБ реда Шабац – Лозница на захтев ЈП „Путеви Србије“. ЈП „Путеви Србије“ поднело је захтев да се наведена Одлука измени и допуни новом планираном коридору државног пута IБ реда Шабац- Лозница који ће једним својим краком повезати гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) са поменутим путем у месту Слепчевић. Обухват Плана детаљне регулације у оквиру територије општине Богатић се налази у КО Дубље, Клење и Бадовинци. На основу Закона о планирању и изградњи утврђен је предлог Одлуке о уклањању објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, којом се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току уклањања наведених објеката.

Чланови Општинског већа утврдили су предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић за период 01.01.2018-30.06.2018.године. Такође, утврђен је и предлог Закључка о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу ЈКП „Богатић“ Богатић, за набавку лаког трактора.

На основу члана 50. Закона о буџетском систему усвојени су предлози првих измена и допуна финансијских планова председника Општине и Општинског већа Општине Богатић, Скупштине општине Богатић, Општинске управе Општине Богатић и Општинског правобранилаштва Општине Богатић за 2018.годину.

У складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинима и јединицама локалне сампоуправе на предлог начелника Општинске управе усвојен је Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и посебним организацијама Општине Богатић.

У наставку седнице чланови Општинског већа донели су Одлуке о покретању поступка за давање у закуп грађевинског земљишта у КО Дубље, пословног простора у МЗ Црна Бара и Одлуку о начину коришћења фискултурне сале у Основној школи „Мика Митровић“ у Богатићу.

VRH