24. Aug. 2018 ПРОЈЕКАТ „ОБУКА ПРАВИЛНЕ УПОТРЕБЕ ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА У ВОЗИЛУ – АУТО СЕДИШТА“


Општина Богатић је једна од 25 локалних самоуправа којој је одобрена реализација пројекта „Обука о правилној употреби дечијих ауто седишта“ по спроведеном јавном позиву Агенције за безбедност саобраћаја.

Агенција за безбедност саобраћаја има улогу и покретача и носиоца активности ка подизању свести становништва о значају употребе система заштите унутар возила – сигурносних појасева и дечијих система заштите. Велика заступљеност деце која су смртно страдала у својству путника у возилу, у укупном броју смртно страдале деце у саобраћају се доводи у директну везу са (не)употребом дечијих система заштите у возилима – дечијих седишта и сигурносних појасева. У том смислу покренут је пројекат са циљем повећања безбедности деце у саобраћају, што је пропознато као један од стратешких циљева националне Стратегије о безбедности саобраћаја Републике Србије. Стратегијом је дефинисан циљ да од 2020.године нема погинуле деце у саобраћају на територији Републике Србије. То се између осталог може постићи тако што ће се сви путници у возилу, укључујући децу, увек превозити исправно, уз употребу адекватних система заштите.

Агенција ће у сарадњи са локалним Саветима за безбедност саобраћаја омогућити реализацију едукације за локалне самоуправе које нису ушле у првих 25.

VRH