27. Jul. 2018 ОДРЖАНА 26.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА


Данас 27.07.2018.године одржана је 26. седница Општинског већа општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 18 тачака дневног реда.

Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа су у складу са Законом о буџетском систему утврдили предлог Закључка о усвајању консолидованог шестомесечног извештаја за период 01.01.2018. – 30.06.2018.године, као и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Богатић за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину.

У складу са политиком и правцима деловања дефинисаним Националном стратегијом за решавање питања избеглих и интерно расељених лица чланови Општинског већа утврдили су Предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Богатић за период 2018-2022.године. Локалним акционим планом, у складу са својим надлежностима и постојећим буџетским средствима, општина Богатић жели да допринесе повећаној интеграцији миграната у локалну заједницу, те смањење сиромаштва, односно побољшање њиховог социјално-економског положаја, кроз реализацију пројеката и планова.

Чланови Општинског већа су на основу Закона о јавним предузећима и Одлуке о усклађивању Основиачког акта дали сагласност на Извештај о реализацији програма пословања ЈКП „Богатић“ Богатић са финансијским извештајем за 2017.годину.

На овој седници за начелника Општинске управе Општине Богатић, по спроведеном јавном конкурсу постављена је Наташа Лукић Пурић, дипломирани правник из Шапца.

У складу са Законом о аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе чланови Општинског већа утврдили су Предлог измене Кадровског плана Општинске управе, Општинског правобранилаштва, стручних служби и Кабинета председника Општине Богатић.

У наставку седнице донете су Одлуке о покретању поступака за давање у закуп грађевинског земљишта у месним заједницама Баново Поље, Црна Бара, Богатић и Дубље, као и давање у закуп на употребу непокретности у месној заједници Клење.

VRH