26. Jul. 2018 О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Oпштина Богатић на основу дописа Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бр. 031-6112/2018 од 20.07.2018.године обавештава грађане, установе и предузећа да је Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање започео са расподелом пензионерских картица свим корисницима на територији општине Богатић и доступне су им за преузимање средом и четвртком од 08,00 до 13,00 часова, у Испостави РФ ПИО Шабац у Богатићу, ул. Мике Митровића бр.4. Иначе, пензионерске картице Фонд израђује за све пензионере који су право на пензију остварили у Републици Србији, у складу са Правилником о пензионерској картици („Слуђбени гласник РС“, бр. 11/18 и 18/18).

Пензионерском картицом се доказује статус корисника и омогућава се пензионерима да на законит, истоветан, сигуран и валидан начин доказују свој статус, уз лични идентификациони документ.

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање је једина институција која, у складу са законом, располаже базом података о пензионерима и гарантује за тачност статуса који се потврђује пензионерском картицом. Будући да је на картици од личних података истакнуто само име и презиме корисника, израдом пензионерских картица обезбедили смо заштиту података о личности, јер су до сада, за доказивање пензионерског статуса, коришћени чекови од пензије, решења о пензији или потврде, на којима се налази велики број личних података.

VRH