11. Jul. 2018 ДОНЕТО РЕШЕЊЕ О ОДАБИРУ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ У 2018. ГОДИНИ

По спроведеном Јавном конкурсу, а на основу Правилника о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета Општине Богатић и Предлога Комисије за односе са верским заједницама Општинско веће Општине Богатић донело је Решење о додели средстава црквеним општинама и верским заједницама за суфинансирање пројеката/програма у 2018.години. Сходно донетом Решењу, обавештавају се све Црквене општине и верске заједнице којима су додељена средства да у року од 7 дана од дана пријема Решења, доставе изјаву да ли прихватају додељена средства или изјаву да одустају од истих а такође и ревидиран буџет за за суфинансирање програма. Изјаву и редивиран буџет доставити на адресу: Општинска управа Богатић, Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности, ул. Мике Витомировића бр.1, 15350 Богатић или преко писарнице Општинске управе Општине Богатић. Црквене општине и верске заједнице које прихвате додељена средства у обавези су да отворе наменске текуће рачуне код Министарства финансија - Управе за трезор, испостава Богатић.

Решење о одабиру пројеката/програма цркава и верских заједница и образац ревидираног буџета, могу се преузети на овој страници, путем линка - испод овог текста

Документи
VRH