23. Apr. 2018 ОДРЖАНА 22.СЕДНИЦА ОПШТИНСKОГ ВЕЋА


Данас, 23.04.2018.године одржана је 22.седница Општинског већа Општине Богатић. Пред члановима Општинског већа нашло се 13 тачака дневног реда. Међу значајнијим тачкама дневног реда чланови Општинског већа утврдили су предлог Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно -расељених лица и повратника по основу споразума о реадмисији на територији општине Богатић за период 2018.- 2021.година. Општи циљ ЛАП-а је унапређење социјално-материјалног положаја и животног стандарда избеглица, ИРЛ и повратника кроз програме стамбеног збрињавања и економског оснаживања. Чланови Општинског већа усвојили су Одлуку о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине поступком јавног надметања катастарских парцела у KО Дубље - комплекс Бања Дубље. Између осталог, чланови Општинског већа донели су решења о одабиру пројеката/програма удружења грађана из области друштвеног и хуманитарног рада, удружења из области културе, као и удружења предузетника који ће се суфинансирати из буџета општине Богатић у 2018.години, а по спроведеним јавним конкурсима. Чланови Општинског већа утврдили су и предлог закључка о давању сагласности на Извештај о раду са финансијским извештајем за 2017.годину Туристичке организације општине Богатић. У наставку седнице донете су Одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословних простора...

VRH