14. Feb. 2018 Одржана 17. редовна седница СО Богатић


Video prilog Одржана 17. редовна седница СО Богатић

У Богатићу је одржана седамнаеста по реду седница Скупштине Општине, на којој се пред одборницима локалног парламента нашло једанаест тачака дневног реда. Изгласана је одлука о усвајању ревизије плана генералне регулације за насељено место Богатић, коју је образложила архитекта, Славица Ференц из Јавног Урбанистичког предузећа „План Шабац“.

“Овај документ представља ревизију претходно донетог урбанистичког плана. Поново је урађена анализа и процена постојећег стања и извршена корекција у складу са променама које су у међувремену настале. Првенствено се промена односи на дефинисање нове мреже топлификације. Елаборат, као и Нацрт Измене и допуне плана детаљне регулације је прошао процедуре раног јавног увида у складу са члановима Закона и усвојен је на седници Комисије за планове општине Богатић”, објаснила је Славица Ференц.

На седници је усвојен и локално акциони план запошљавања општине Богатић за текућу годину, као и предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину на катастарској парцели Салаш Црнобарски, ради проширења месног гробља.

Одборници су дали сагласност и на консолидовани дванаестомесечни извештај о извршењу буџета Општине Богатић за период 01.01.-31.12.2017.године.

“Постоји неколико планираних активности које нису спроведене у току претходне године, иако су уговори закључени. Имали смо и средства и позиције, али ће се то ребалансом већ усмерити на планиране инвестиције. Стање на данашњи дан на рачуну буџета општине је 48.240.000 динара, тако да немамо проблема са текућом ликвидношћу и надам се да ћемо све планиране активности реализовати без проблема. Нагласио бих да нам се приход од пореза на имовину, како правних тако и физичких лица, остварио крајем прошле године у већем износу него што смо га планирали за ову годину”, образложио је председник Општине Богатић, Ненад Бесеровац.

Усвојен је и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП “Богатић” за 2017.годину и решење о разрешењу и именовању члана комисије за спровођење поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Богатић, путем непосредне погодбе.

Током последње тачке дневног реда расправљало се о одборничким питањима.

Извор: www.macvainfo.rs/       Održana XVII redovna sednica SO Bogatiæ

VRH