14. Feb. 2018 ОПШТИНА БОГАТИЋ ПОТПИСАЛА УГОВОР О НАМЕНСКИМ ТРАНСФЕРИМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ


Председник Општине Богатић Ненад Бесеровац, данас 14.02.2018.године у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања потписао је Уговор о наменским трансферима у социјалној заштити. Уговор испред Министарства потписао је министар Зоран Ђорђевић. Влада Р.Србије је у 2018.години обезбедила средства у износу од 756.000.000,00 динара која су намењена за финансирање постојећих и развијању нових услуга социјалне заштите.

Средства у износу од 5.698.581,88 динара колико износи вредност наменског трансфера Општина Богатић може искористити за финансирање услуга социјалне заштите из надлежности јединице локалне самоуправе, а у складу са Законом о социјалној заштити и Одлуком о правима и услугама из социјалне заштите на територији општине Богатић.

Председник Општине, Ненад Бесеровац овом приликом истакао је да је Општина Богатић у буџету за 2018.годину, предвидела средства у износу од 25.000.000,00 динара, која ће се исплатити кроз регресиран превоз ученика, смештај ученика у домовима, накнаде за новорођенчад, помоћ у лечењу деце, дневне услуге у заједници, ученичке награде и студенстске стипендије, те да ће овај наменски трансфер, који је за око 900.000,00 динара већи у односу на претходну годину, помоћи да се широк спектар социјалних услуга, које локална самоуправа финансира изворно или преко Центра за социјални рад „Богатић“, додатно унапреди.

VRH