25. Jan. 2018 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА УГРАДЊИ ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ ПОТИСНОГ КАНАЛИЗАЦИОНОГ ЦЕВОВОДА
Завршени су радови на уградњи хидромашинске опреме на потисном канализационом цевоводу од црпне станице „Богатић“ до излива у реку Саву . Радови су се односили на уградњу, односно опремање шахти хидромашинском опремом на положеном цевоводу удужини око 12 км. Вредност изведених радова у износу од 18.000.000,00 динара, обезбеђена су у буџеу Општине Богатић. На пролеће, када временске прилике дозволе, очекује се наставак радова на главном пројекту потисног цевовода од црпне станице „Богатић“ до реципијента реке Саве, чиме се ствара могућност прикључења првих корисника на канализациону мрежу. Средства за наставак радова у износу од 25.000.000,00 динара обезбеђена су у буџету Општине Богатић. Општина Богатић је за 2018.годину уговорила и ревизују пројектне документације секундарне канализационе мреже за насељено место Богатић

VRH