25. Oct. 2017 Kонкурс за доделу студентских стипендија студентима високошколских установа у Републици Србији за школску 2017/2018.годину

За постигнуте изузетне резултате током студирања на високим школама, факултетима и академијама чији је оснивач Република Србија, Председник општине Богатић додељује и одобрава наставак коришћења стипендија за школску 2017/2018. годину студентима који су први пут уписали зимски семестар одговарајуће године студија и чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, и који, односно чији родитељи или старатељи имају пребивалиште на територији општине Богатић. На конкурс се могу пријавити студенти I године студија који су средњу школу завршили као носиоци дипломе „Вук Караџић“ добитници су награда и признања са републичких и савезних такмичења, проглашени су за ученика генерације у својој школи, као и студенти од II до V ( и VI) године основних студија који у току редовног школовања постигну просечну оцену најмање 8,00 за сваку годину студија.

Рок за пријављивање на конкурс је од 01. до 15. новембра 2017. године

Конкурсна документа за доделу стипендија за школску 2017/2018. годину подносе се у наведеном року Одељењу за друштвене делатности – соби 37 у згради општине Богатић, док су стари корисници у обавези да раније доставе документа да би били испоштовани рокови за исплату новембарске стипендије (најкасније до 01.11.2017. године).

Конкурсом се додељује 5 стипендија за текућу школску годину и то:

- 2 стипендије из области природних и техничких наука

- 2 стипендије из области друштвених и хуманитарних наука

- 1 стипендија из области уметности

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Одељењу за друштвене делатности, соби 37, тел: 015/7786-126, локал 122 и на званичном сајту општине www.bogatic.rs

Конкурс у целости може се преузети на овом - званичном сајту општине Богатић, у рубрици-Конкурси, као и на овој страници путем линка, доле испод текста.

Документи
VRH