17. Oct. 2017 ПРЕДСТАВЉЕН ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ИНФРАСТРУКТУРНИМ ПРОЈЕКТИМА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Дана 16.10.2017.године у малој сали општине Богатић одржан је састанак поводом представљања Програма подршке инфраструктурним пројектима у области животне средине Министарства заштите животне средине. Састанку су присуствовали председник Општине Ненад Бесеровац, помоћник председника Општине Милан Дамњановић, представници Министарства заштите животне средине, Сава Сладић из Одељења за управљање пројектима у области животне средине, Вера Пулен (ЕИСП) координатор пројекта, John Glazebrook Brooks Hannas & Partners, представнци надлежних служби Општинске управе Богатић и ЈКП „Богатић“ Богатић. Програм подршке развоју инфраструктуре животне средине , Фаза 2 (EISP2) финансиран из донације Шведске се спроводи у сарадњи са Министарством заштите животне средине Републике Србије са циљем повећања капацитета и могућности за координацију и реализацију структурних фондова ЕУ од стране Министарства. Министарство је конкурисало за бесповратна средства из ЕУ ИПА 2017 програмске године за пројекат у оквиру кога ће се успоставити примарна сепарација комуналног отпада у четири региона за управљање отпадом: Дубоко, Срем-Мачва, Панчево и Пирот, а који имају изграђене и оперативне регионалне санитарне депоније. Пројектом је планирана набавка опреме за примарну сепарацију комуналног отпада за све општине које припадају поменутим регионима, као и спровођење одговарајуће комуникационе кампање. Са тим у вези, ЕИСП2 тим пружа техничку помоћ у процени потреба домаћинстава и ЈКП-а за опремом за примарну сепарацију отпада у општинама које припадају наведеним регионима. У циљу решавања проблема комуналног отпада , општина Богатић је започела поступак прикључења регионалној депонији Срем – Мачва. Скупштина града Сремска Митровица, један од оснивача регионалне депоније у фебруару 2017.године донела је Одлуку о прикључењу општине Богатић на регионалну депонију. Како би се створили услови да се општина Богатић укључи у пројекат ИПА 2017 – увођење примарне сепарације отпада, потребно је да Скупштина града Шапца, као други оснивач донесе Олдуку о прикључењу општине Богатић регионалној депонији.

VRH