29. Aug. 2017 ОПШТИНА БОГАТИЋ ПОТПИСАЛА УГОВОР О РЕВИТАЛИЗАЦИЈИ ПОЉСКИХ ПУТЕВА
У Београду, у Клубу народних посланика, дана 28.08.2017.године, представници 67 јединица локалних самоуправа са територије централне Србије, закључили су уговоре о коришћењу средстава за уређење некатегорисаних путева и отресишта са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управом за пољопривредно земљиште.

За уређење некатегорисаних путева и отресишта, буџетом Републике Србије и у складу са Уредбом о утврђивању програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2017. годину, предвиђена су средства у износу од 851 милион динара, од чега Министарство учествује са више од 249 милиона динара.

Представницима локалних самоупрва приликом потписивања уговора обратили су се Велимир Станојевић, државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и Драгана Гођевац Обрадовић, директорkа Управe за пољопривредно земљиште.

Укупна вредност пројекта по Уговору је 7.261.972,08 динара са ПДВ, од чега је учешће Министарства 33,70 % или 2.447.646,92 динара, а Општине 66,30 % или 4.814.325,16 динара.

Уговор испред Општине Богатић потписао је Ненад Бесеровац, председник Општине, који је овом приликом истакао:

„За општину као што је наша са 30 274 ха обрадиве површине и мрежом локалних некатегорисаних пољских путева у дужини око 1000 км, изузетно је значајна мера ресорног Министарства, коју већ 5 година заједно реализујемо. Иако су услови конкурса из године у годину све строжији, успели смо да испунимо задате критеријуме на задовољство наших пољопривредних произвођача, којима ћемо и на овај начин помоћи и обезбедити лакши приступ својим поседима. Напомињем да је Општина и пре овог конкурса, из сопствених средстава финансирала ревитализацију путева на делу територије општине, у износу од 3.762.000, 00 динара са ПДВ-ом, а овим пројектом уредиће се путеви на територији КО Богатић, Метковић, Глушци, Узвеће и Дубље.“

VRH