25. Aug. 2017 Dve vanredne sednice SO Bogatiæ- Povuèen predlog o smeni predsednika Opštine, izabran nov èlan Opštinskog veæa


Video prilog Dve vanredne sednice SO Bogatiæ- Povuèen predlog o smeni predsednika Opštine

Vanredna sednica Skupštine opštine Bogatiæ održana je danas uz kašnjenja i odlaganje. Zakazana pre èetiri dana, na zahtev 17 odbornika Srpske napredne stranke, današnja hitna sednica brojala je dva taèke dnevnog reda. Odbornici u Bogatiæu trebalo ja da raspravljaju o imenovanju predsednika opštinske izborne komisije, kao i o razrešenju predsednika Opštine Bogatiæ, Nenada Beserovca. Nakon jednoèasovnog kašnjenja poèetka zasedanja, predsednik Skupštine Miroslav Dabiæ obavestio je prisutne da su odbornici SNS povukli zahtev za smenu predsednika Opštine i da æe se na sednici izjašnjavati samo o imenovanju predsednika opštinske izborne komisije. Jednoglasno je odluèeno da tu funkciju ubuduæe obavlja Ivan Koviæ.

Predsednik Skupštine opštine naveo je i da je, na zahtev 16 odbornika Srpske napredne stranke, za 12 èasova zakazao novu sednicu, na kojoj se raspravljalo o razrešenju i imenovanju èlana Opštinskog veæa. Jednoglasno je odluèeno da Dragan Davidoviæ bude razrešen, dok je novog èlana Veæa predložio predsednik Opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac.

Tajnim glasanjem svi odbornici su podržali predlog predsednika Opštine, pa je tako za novog èlana Opštinskog veæa izabran Nebojša Dostaniæ.

VRH