29. Dec. 2016 Održana VII redovna sednica SO Bogatiæ


Video prilog Održana VII redovna sednica SO Bogatiæ

Odbornici u Bogatiæu zasedali su danas na VII redovnoj sednici Skupštine opštine. Na dnevnom redu našlo se dvanaest taèaka, a najznaèajnija meðu njima bila je Odluka o budžetu opštine Bogatiæ za 2017. godinu, sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu. Samostalni savetnik za budžet i raèunovodstvo Opštine Bogatiæ, Olivera Maštrapoviæ, iznela je odbornicima predlog ove odluke.

Usvojeni budžet opštine Bogatiæ iznosi 611.645.086,00 dinara, dok su budžetski rashodi 671.791.701,00 dinara. O prihodima, primanjima, rashodima i izdacima, kao i o promenama u odnosu na rebalans budžeta usvojenog na prošloj sednici, govorio je predsednik opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac.

Meðu znaèajnijim izmenama našle su se stavke umanjenja poreza na zarade za 6 odsto, uveæanja naknada za zaštitu životne sredine i takse za ozakonjenje objekata. Planirano je uveæanje prihoda od prodaje nepokretnosti na teritoriji opštine, što æe se realizovati i stavljanjem na prodaju kompleksa „Banja Dublje“. Predsednik je napomenuo i da su u budžetu planirana i sredstva veæa od prošlogodišnjih, za potrebe zdravstvene i socijalne zaštite. „Meðu kapitalnim projektima u ovom periodu našli su se potisni cevovod od crpne stanice Bogatiæ, do recipijenta reke Save, proširenje izvorišta, nabavka mašina i ureðaja za JKP Bogatiæ, zatim dogradnja objekta za predškolski program u Belotiæu i završetak hale Maèvanske srednje škole. Sredstva socijalne zaštite uveæana su u odnosu na prošlu godinu, a otvorena je posebna pozicija za leèenje obolele dece“, rekao je predsednik Beserovac.

Predlog odluke o osnivanju budžetskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Bogatiæ usvojen je jednoglasno. Svrha osnivanja ovog budžetskog fonda je finansiranje programa, projekata i aktivnosti u oblasti unapreðenja poljoprivrede, ruralnog razvoja i sveukupnog ekonomskog jaèanja stanovništva na seoskom podruèju opštine Bogatiæ.

Naèelnik Opštinske uprave Opštine Bogatæ, Branko Daniloviæ, izneo je odbornicima predlog odluke o komunalnim taksama, kao i predlog kadrovskog plana radnih mesta u opštinskoj upravi, opštinskom Pravobranilaštvu, struènim službama i posebnim organizacijama opštine Bogatiæ.

Odbornici su dali jednoglasnu podršku programu poslovanja JKP Bogatiæ za 2017. godinu, kao i pravilniku o radu ovog preduzeæa.

Na sednici je imenovana Komisija za sprovoðenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, dok je odborniku, Dragani Radovanoviæ potvrðen mandat u SO Bogatiæ. Odbornici su izglasali da Aleksandar Vukoviæ iz Klenja bude novi èlan Opštinskog Veæa opštine Bogatiæ, dok je na sednici saopštena ostavka Marije Ðurðeviæ, predsednika opštinske izborne komisije.

VRH