27. Dec. 2016 ОДРЖАНА 9.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Дана 26.12.2016.године одржана је 9.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа Општине Богатић разматрали су и утврдили предлог Одлуке о буџету Општине Богатић за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину, предлог Кадровског плана радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић, а на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе. Међу значајним тачкама дневног реда чланови Општинског већа су разматрали и усвојили предлог Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој Општине Богатић којом се уређује сврха буџетског фонда, време за које се буџетски фонд оснива, надлежна управа одговорна за управљање фондом и извор финансирања буџетског фонда. Сврха оснивања буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Богатић је финансирање програма, пројеката и активности у области унапређења пољопривреде, руралног развоја и свеукупног економског јачања становништва на сеоском подручју општине Богатић.

Чланови Општинског већа су утврдили предлог Закључка о давању сагласности на Програм пословања ЈКП.“Богатић“ Богатић за 2017.годину и посебан програм пословања ЈКП.“Богатић“ за 2017.годину, као и Правилник о раду ЈКП.“Богатић“ Богатић.

VRH