22. Dec. 2016 Završena treæa faza radova sportske sale u Bogatiæu
Video prilog Završena treæa faza radova sportske sale u Bogatiæu

Izgradnja sportske sale Maèvanske srednje škole zapoèela je u proleæe 2011. godine. Srednjoškolci u Bogatiæu èasove fizièkog vaspitanja trenutno imaju u prostorijama škole i na školskom poligonu.

Uskoro æe te i ostale sportske aktivnosti moæi da se obavljaju u novoj sali. Treæa faza je završena, a nakon tendera poèetkom naredne godine biæe realizovani i finalni radovi. „Uskoro oèekujemo raspisivanje tendera, nakon èega æe najpovoljniji ponuðaè obaviti radove u završnoj fazi hale. Ostalo je još da se postavi sportski pod i rekviziti, poput golova, mreža i koševa, kao i stolice za tribine. Halu sliènu ovoj, slobodno mogu reæi, nema ni jedna škola u Srbiji, pa se nadam da æe omladina u Maèvi vrlo brzo uživati u svim prednostima jednog ovakvog objekta“, istakao je Radosav Stanojeviæ, diplomirani graðevinski inženjer i nadzorni organ na izgradnji hale.

Izvoðaè ove faze radova je „Axis“ group inženjering iz Kraljeva. Elektroinstalaterski , vodovodni, gipsarski, fasaderski i hidroizolatorski radovi završeni su prema predviðenoj dinamici. Ugraðen je i nov kotao za grejanje, a instalacije su sprovedene do radijatora.

„Uraðena je fasada, sanitarni blokovi i svlaèionice, keramièarski radovi, deo vodovodnih i mašinskih instalacija, klimatizacija i ventilacija hale, èime su radovi „Axis“ group inženjeringa na ovom objektu završeni“, rekao je Bojan Jankoviæ, arhitekta izvoðaèa radova.

Prema svim najavama ovaj objekat bi uskoro trebalo da bude u funkciji, pa æe, pored obavljanja nastave fizièkog vaspitanja uèenika Maèvanske srednje škole, publika u njemu bodriti i maèvanske sportiste u dvoranskim sportovima.

VRH