16. Dec. 2016 OДРЖАН ИНФОРМАТИВНИ САСТАНАК ПОВОДОМ ПРОЈЕКТА "ФОРМИРАЊЕ ЛОКАЛНО-АКЦИОНЕ ГРУПЕ И ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА"
У Скупштинској сали Општине Богатић данас је уз учешће преко 50 учесника, представника јавног сектора, невладиних организација, приватних предузетника и произвођача одржан информативни састанак поводом пројекта „Формирање локално-акционе групе и израда Стратегије руралног развоја“.

Пројекат „Формирање локално-акционе групе на територији општине Богатић и израда Стратегије руралног развоја“ реализује се под покровитељством Општине Богатић са циљем припреме за ефикасно повлачење средстава Европске Уније, посебно оних фондова намењених развоју сеоских подручја. Успешност Општине Богатић, средине оријентисане на пољопривреду чију територију чине сеоска подручја, у повлачењу европских фондова за пољопривреду и рурални развој, зависиће између осталог и од адекватне претходне припреме. Овај састанак је први корак ка припреми становништва за коришћење фондова ЕУ намењених Србији у периоду приступања, с обзиром на то да је постојањестратегије и локално-акционе групе основни предуслов за коришћење поменутих фондова.

Локално акционе групе су територијална партнерства између јавног, цивилног и приватног сектора која ће моћи да конкуришу за бесповратна средства намењена реализацији мере број 5 IPARD II Програма -„Спровођење локалних стратегија руралног развоја-LEADER“ за период од 2017-2020. године.

VRH