14. Dec. 2016 ОБАВЕШТЕЊЕ


Oбавештавају се сва удружења грађана, цркве и верске заједнице, културно уметничка удружења и сви учесници који су добили средства за суфинансирање пројекатау 2016.години по Конкурсима од стране Општине Богатић да обрасце за правдање средстава могу преузети са сајта општине Богатић www.bogatic.rs или лично у општини Богатић, Одсек за ЛЕР.

Рок за правдање средстава по пројектима је 25.01.2017.године.

Извештај о утрошеним средствима са пратећом докуметацијом доставити путем поште на адресу: Општина Богатић, Одсек за локално економски развој, пољопривреду и рурални развој, ул. Мике Витомировића бр.1, 15350 Богатић или преко писарнице Општине Богатић.

Документи
VRH