30. Nov. 2016 7. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Данас ,30.11.2016.године, одржана је 7. седница Општинског већа Општине Богатић.
Чланови Општинског већа су сходно Закону о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе усвојили обједињени Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама Општине Богатић којим се уређују организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи, Општинском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама општине Богатић.
Између осталог чланови Општинског већа усвојили су и Правилник о раду Савета за координацију безбедности саобраћаја на путевима општине Богатић.

VRH