25. Nov. 2016 Пилот пројекат општине Богатић - Како реаговати у случајевима елементернаних непогода и других несрећа


У Богатићу су започете активности на реализацији пилот пројекта "Принципи реаговања у случајевима елементарних непогода и других несрећа за општину Богатић". Пројекат представља наставак сарадње Општине Богатић у међународном концепту „Cressida - Изградња капацитета локалних заједница за одрживи развој у међународним сливним подручјима река Дрине (БиХ, Србија и Црна Гора) и Дрим (Албанија, Косово и Македонија)“ који спроводи Регионални центар за заштиту животне средине за Централну и Источну Европу (REC). Осим општине Богатић, укључене су и општине Мали Зворник и Љубовија.

Пројекат „Cressida“ има за циљ да пружи подршку локалним заједницама које се налазе у сливовима Дрине и Дрима, релевантним државним институцијама и пословном сектору да ефиксаније спроводе своје локалне стратегије и планове везане за одрживи развој.

Пројекат је финансиран од стране Америчке агенције за заштиту животне средине (United States Environmental Protection Agency).

„Потребно је сагледати све аскпекте процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа, која представља полазну основу и осигурава једну од најзначајнијих претпоставки за успешно планирање и спровођење мера заштите и спасавања, ублажавања и отклањања последица. Основни критеријуми су положај и карактеристике територије, процена критичне инфраструктуре, идентификација опсаности и процена ризика, процена снага средстава и превентивних мера заштите и спасавања, као и закључак“, рекао је Мирољуб Станић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације.

Пилот пројекат укључује и организовање радионица у месним заједницама, у који ће бити укључени савети месних заједница и директори основних школа. Распоред је следећи: 2. децембар Бадовинци (Клење, Очаге, Салаш Црнобарски), 5. децембар Црна Бара (Баново Пољем Совљак, Глоговац, Црна Бара), 8. децембар Глушци (Метковић и Узвеће) и 12. децембар Богатић (Белотић, Дубље, Богатић).

На конференцији су говорили Ивица Радановић – заступник удружења „Уније еколога Подриње-Шабац“, Мирољуб Станић – начелник штаба за ванредне ситуације Општине Богатић и Тања Јуришић – одговорно лице за пројекат „Црессида“ испред Општине Богатић.

VRH