24. Nov. 2016 OДРЖАНА 6.СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Дана 23.11.2016.године одржана је 6.седница Општинског већа Општине Богатић. Чланови Општинског већа су између осталог разматрали и усвојили предлог Одлуке о покретању поступка ликвидације ЈП.„Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић“, предлог Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Дирекције за пољопривреду и село општине Богатић, предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о одређивању вршилаца комуналних делатности и начин поверавања обављања комуналних делатности на територији Општине Богатић. Надлежности и делатности које су обављале Дирекција за пољопривреду и село општине Богатић и Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу биће поверене Општинској управи Богатић и Јавном комуналном предузећу „Богатић“.

Како се од 1. децембра на основу Закона о запосленима у јединицама локалне самоуправе, уводи службенички систем по угледу на органе државне управе, чланови Општинском већа су усвојили предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у организационим облицима у систему јавног сектора у општини Богатић и предлог Одлуке о Општинској управи општине Богатић.

Између осталог чланови Већа су усвојили и предлог Одлуке о измени Статута Општине Богатић, као и Правилнике о потрошњи горива службених возила и одређивању норматива потрошње горива, Правилник о коришћењу средстава репрезентације и др. Чланови Већа донели су одлуку о додели стипендија за школску 2016/2017 годину студентима са подручја општине Богатић.

VRH