10. Nov. 2016 Drina se izlila u nebranjenim delovima u Crnoj Bari i Badovincima. Situacija stabilna
Drina se izlila u nebranjenom delu na potesu Vasin Šib u Crnoj Bari, na putu ka Salašu Crnobarskom i kod Pavloviæa mosta u Badovincima.

"Situacija je stabilna. Izlivanja u ovim nebranjenim delovima su oèekivana. Štab je u pripravnosti, preduzete su preventivne mere odbrane od poplava, pratimo situaciju na terenu, vremenski prognozu RHMZ-a i vodostaje reka", izjavio je Miroljub Staniæ, naèelnik Štaba za vanredne situacije opštine Bogatiæ.

Vodostaj reke Drine na mernom mestu Radalj, juèe u ovo doba dana iznosio je 483 centimetra, dok je danas u opadanju i iznosi 386 centimetara. Vodostaj Save kod Sremske Mitrovice trenutno je 400 centimetra, a kod Šapca 232. Prema najavama RHMZ-a u narednim danima doæi æe do stagnacije Drine, dok se od nedelje oèekuje porast vodostaja Save.

VRH