9. Nov. 2016 СТУДИЈСКА ПОСЕТА СЕГЕДИНУ-МАЂАРСКА
У оквиру пројекта “Студија могућности коришћења хидрогеотермалне енергије за потребе даљинског грејања објеката јавне намене у Богатићу“ у организацији Рударско - геолошког факултета Универзитета у Београду, организована је студијска посета Сегедину- Мађарска са циљем упознавања геотермалног даљинског система грејања у том граду.

Делегацију је предводио Проф. др Дејан Миленић , шеф Лабораторије за геотермалну енергију и енергетску ефикасност Рударско-геолошког факултета Универзитета у Београду са сарадницима: др Ана Врањеш, Проф. др Оливера Крунић, дипл.инж.маш. Небојша Станић, Проф. др Наташа Ћуковић Игњатовић са Архитектонског факлутета у Београду.

Делагицији су чинили и Ненад Грбић, покрајински секретар за енергетику, грађевинарство и саобраћај, представници Општине Богатић, Ненад Бесеровац, председник Општине, Славко Владимировић , руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине и Ивана Ђукић, шеф Одсека за ЛЕР, привредници и заинтереовани инвеститори.

У првом делу посете на Факултету за науку и информатику проф. др Janos Szanyi са сарадницима представио је презентацију система даљинског грејања 25 установа и инстутуција у граду. У другом делу организован је обилазак система, укључујући бунаре, термомашинску станицу и објекте који овај систем користе.

VRH