1. Nov. 2016 ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ


Комисија
Комисија
Комисија
Комисија
РАДНА МЕСТ
РАДНА МЕСТ
РАДНА МЕСТ
РАДНА МЕСТ
РАДНА МЕСТ
РАДНА МЕСТ

НА ОВОЈ СТРАНИЦИ, путем линкова испод овог текста, ОМОГУЋЕНО ЈЕ ПРЕУЗИМАЊЕ КОМПЛЕТНИХ ОБАВЕШТЕЊА О КОНКУРСУ И РЕШЕЊИМА тј. СЛЕДЕЋИХ ДОКУМЕНАТА:

1- ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

2- РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ   МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

3-РЕШЕЊЕ О ПОПУЊАВАЊУ РАДНИХ МЕСТА ИНТЕРНИМ КОНКУРСОМ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Документи
VRH