26. Aug. 2016 DRUGI DAN UÈEŠÆA NA 5.SLOVENSKOM MEÐUNARODNOM EKONOMSKOM FORUMU


Drugog dana foruma, delegaciji Maèvanskog upravnog okruga, koja boravi u Rusiji, gradu Brjansku, u jutarnjim èasovima uprilièen je prijem u sedištu Brjanske gubernije, kod gubernatora Brjanske oblasti, g-dina Aleksandra Vasiljevièa Bogomaza.

Sastanku, koji je trajao oko jedan èas i na kojem su usaglašeni detalji sporazuma, koji æe biti potpisan izmeðu Brijanske gubernije i Maèanskog okruga, sem šefa naše delegacije, g-dina Dragoslava Milanoviæa, prisustvovali su i predsednik Opštine Bogatiæ, Nenad Beserovac, direktor Srednje medicinske škole u Šapcu, Aleksandar Pajiæ, kao i koordinatori Srpsko-Ruske saradnje za Maèvanski okrug, Radovan Šobiæ i Ivan Popoviæ, koji je imao i ulogu prevodioca. Naèelnik Milanoviæ uputio je zvanièan poziv gubernatoru Bogomazu, da krajem septembra doðe u posetu našem Okrugu, a na završetku sastanka, delegacije su razmenile prigodne poklone.

Taèno u 12 èasova, u organizaciji gradonaèelnika Brjanska, g-dina Hlimankova, èlanovi naše delegacije bili su u prilici da posete rodnu kuæu jednog od najznaèajnijih ruskih pesnika Fedora Ivanovièa Tjuèeva, koji je živeo i pisao u 19.veku, a koja je pretvorena u velelepni muzej. U popodnevnim èasovima naša delegacija posetila je kompaniju “LLK”, vlasnika g-dina Eduarda Špinka, koji je najzaslužniji, za dolazak naše delegacije u Rusiju i uèešæe na meðunarodnom Slovenskom ekonomskom forumu, a koji je poèetkom jula boravio 10-ak dana sa svojim saradnicima u našem Okrugu i tom prilikom posetio i opštinu Bogatiæ.

U veèernjim èasovima, pred oko 100 posetilaca, naèelnik Milanoviæ održao je prezentaciju turistièkog potencijala našeg kraja, u kojoj je znaèajan prostor zauzela turistièka ponuda opštine Bogatiæ, sa video prilozima koje je za potrebe prezentacije pripremila Turistièka organizacija opštine Bogatiæ. Gosti na prezentaciji imali su priliku da degustiraju suhomesnate i mleène proizvode iz Maève, kao i nezostavni srpski brend, domaæu rakiju.

VRH